mandag den 27. januar 2014

Avderød Landsbylaug – formandsberetning 2013


Lad mig starte med ”sikker skolevej” projektet, som vi i indkaldelsen opfordrede jer til at holde jer a jour med via vores hjemmeside. Da den vigtigste fase: den gennem landsbyen er gået helt i stå havde Bodil og jeg senest møde med kommunen i onsdags så det vil jeg bede Bodil komme med et sammendrag af – evt. debat om projektet henlægger vi til pkt. Eventuelt. Bodil har ordet.

Loppemarked: som bekendt måtte vi for første gang i mange år aflyse i 2013, men lovede at komme igen i 2014. I den meddelelse vi delte rundt inden aflysningen, appellerede vi til at nogle af laugsmedlemmerne meldte sig som loppe-arrangør. Det gjorde Vivi og Boje og de har allerede foretaget sig en del bl.a. lavet en aftale med en blomsterleverandør, De har også foreslået at datoen i år bliver lørdag den 10. maj. Lørdag fordi der afholdes en masse andre loppemarkeder om søndagen. Jeg håber at alle kommer og at så mange som muligt melder sig dels til at købe stadepladser og dels til bemanding af cafe- og blomstersalg. Vivi vil allerede i aften dele et skriv rundt om stadepladserne.

Sommerfest: Sommerfesten 17/8 hos Martin i 3 huse var der fin tilslutning til. Vi – d.v.s. Per – stegte pattegris hele dagen og den blev god. Stor tak til Per og til Martin for at stille sin dejlige ejendom til rådighed. Som noget nyt havde vi indlagt quiz- og bagekonkurrence med stor succes. Quiz-konkurrencen ” kender du din landsby” var speciel sjov og p.g.a. holdopdelingen, medvirkende til at mange lærte hinanden meget bedre at kende. I år holdes sommerfesten 16. august – vi håber igen hos Martin. Vi håber også – igen – at nogle udenfor bestyrelsen har lyst til at være med i festkomiteen for at være med til bl.a. at give festens form og indhold en opfrisker.

Laugets 4 borde og ca 50 stole kunne desværre ikke længere være hos Samann, så de er nu flyttet til min lade – midlertidigt indtil 1. høslet for så bliver der fyldt op. Hvis nogen har plads må de meget gerne melde sig. Tak til Samann for de år han har stået for opbevaringen. Bookning af borde og stole samt vores flag- og flagstænger som opbevares hos Boje og Vivi skal forsat ske over hjemmesiden.

Mens vi er ved hjemmesiden, så prøver vi efter bedste evne at holde jer a-jour med hvad der foregår – der er også plads til jeres egne indlæg. Vi har tidligere diskuteret nabohjælp – bl.a. holde øje med hinandens ejendomme - og brug af hjemmesiden til at orientere laugsmedlemmer. Efter at Dorte den 3. dec. meddelte os at der dagen før havde været indbrud i dagtimerne hos Lasse, Avderødvej 35 besluttede vi på hjemmesiden at oprette en rubrik hvor de enkelte kan orientere andre om begivenheder der også kan berøre andre i landsbyen. Det forudsætter at man går ind på hjemmesiden, finder rubrikken Nabohjælp, og sender sin e-mail adresse til den adresse der står der (avderoedlandsby@gmail.com). Den besked om en begivenhed der er modtaget bliver derefter rundsendt til de andre der har meldt sig til nabohjælp. Vi har også flere gange gange appelleret til jer om at få jeres e-mail adresse så vi kan kommunikere direkte den vej i stedet for som nu en blanding af uddeling af trykte skrivelser og hjemmesideoplysninger. Vi har pt ca 15 ud af godt 40 husstande og det kan vi ikke rigtigt bruge til noget. Jeg håber derfor at alle vil indsende deres e-mail adresse og være aktive i nabohjælp.

Kontingentopkrævning sker fremover alene med indkaldelsen til GF. Er medlemmet mere end 1 år i restance betragtes det som udmeldelse. Lauget rykker 1 gang pr. mail/tlf. i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

Indkomne forslag: omlægning af bus 384 – Kommune/Movia:30 kriterier: 1. præsition, 2. direkte, 3. få stop som muligt. Protestskrivelse fra BojeIngen kommentarer:

Tilføj en kommentar