torsdag den 19. januar 2012

Brev fra Borgmester til Landsbylaugene i Fredensborg kommune

Lauget har modtaget et brev fra Borgmesteren som svarer på en række spørgsmål i nedenstående brev

Man kan blive lidt klogere på hvordan kommunen prioriterer landområderne ved at læse hans svar

Brev fra borgmesteren

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

onsdag den 11. januar 2012

Generalforsamling


Indkaldelse til Generalforsamling


Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.120) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Charlotte Kirkegård, c.kirk@forum.dk (evt. tlf. 48485606) senest 10. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3. januar.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisorer
7. eventuelt

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)
NYT: årskontingentet på kr. 150 betales fremover til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale  senest 1/3-12.

HUSK vores hjemmeside: www.avderød.dkGlædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311, Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 35130779, Susie Kobber, Vejenbrødvej 2C tlf. 48280346, Charlotte Kirkegård, Vejenbrødvejvej 11, tlf. 48485606, Søren Rose, Avderødvej 18 tlf. 48280095


fredag den 6. januar 2012

Kamp mod raketter i Avderød

I forbindelse med Nytåret går der rygter om at der uoverensstemmelser mellem nogle af landsbyens beboere. Det kan man hvertfald læse om her:

http://www.sn.dk/Kamp-mod-raketter-i-Avderoed/Fredensborg/artikel/173232

Det kan næsten ikke være nogle af de lokale beboere som har opført sig så uhensigtsmæssigt.

Ejerlauget vil meget gerne informeres om forløbet således at vi fremover kan sikre en god og fornuftig dialog i vores landsby

Bo Vestergård