Reservation af Stole og Borde

Landsbylauget ejer et antal stole og borde som kan lånes af laugets medlemmer

Regler for lån
Stolene og bordene kan kun lånes af Laugets medlemmer
I øjeblikket har vi 43 stole og 5 borde. Det samme skal der være når I afleverer. Det er dit ansvar at sikre dig, at der 43 stole og to borde når du afhenter. og at det afleveres i ren og ubeskadiget tilstand.Stole og bordene bliver opbevaret hos Ole Bergmand på Avderødvej 4B og afhentes på adressen iflg aftale. Er der skader og mangler ved afhentning eller aflevering, skal det meddeles til Bo Vestergård/avderoedbordestole@gmail.com).

Vores udstyr er ikke dyrt, men det der ødelægges eller mistes skal erstattes inden for 1 uge.

Vi vil gerne bevare det og låne det ud til lauget i mange år fremover - så pas på det du låner.Kalender
Reserverings Kalender kan ses her:Reservering
Er der ledigt i kalenderen og Ønsker du at reservere borde eller stole sender du en mail til:

avderoedbordestole@gmail.com og skriver hvilken dato og tidspunkt, hvor du ønsker at afhente og aflvere, så Ole ved hvornår du kommer.

Du har først reserveret borde og stolene når du har fået et svar fra Landsbylauget og det er lagt ind i ovenstående kalender. 

Spørgsmål kan rettes til Bo Vestergård (50700292 (efter kl 18.) / avderoedbordestole@gmail.com)

God Fest