Reservation af Flagstænger


Landsbylauget ejer et Flagstænger med tilhørende flag og jordspyd, som kan lånes af laugets medlemmer

Regler for lån
I øjeblikket har vi 10 flagstænger. Det samme skal der være når I afleverer. Det er dit ansvar at sikre dig, at der 10 flagstænger 10 flag og 10 jordspyd når du afhenter. 

Flagstængerne opbevares hos Bojes Avderødvej 15 og afhentes på adressen. Nærmere detaljer for udlevering fås af  Bo Vestergård (50700292 / avderoedbordestole@gmail.com).  Er der skader og mangler ved afhentning eller aflevering, skal det meddeles til Bo

Vores udstyr er ikke dyrt, men det der ødelægges eller mistes skal erstattes inden for 1 uge.

Vi vil gerne bevare det og låne det ud til laugets medlemmer i mange år fremover - så pas på det du låner.

Kalender
Reserverings Kalender kan ses her:Reservering
Er der ledigt i kalenderen og Ønsker du at reservere flagstænger sender du en mail til:

avderoedbordestole@gmail.com

Du har først reserveret flagstængerne når du har fået et svar fra Landsbylauget og det står i kalenderen

Spørgsmål kan rettes til Bo Vestergård (50700292 / avderoedbordestole@gmail.com)

God Fest