mandag den 27. januar 2014

Indkaldelse til Generalforsamling


Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Charlotte Kirkegaard, c.kirk@forum.dk (evt. tlf. 40685320) senest 7. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning*
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisorer
7. eventuelt
8. debat vedr. landsbyens aktiviteter

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)
Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-14.

HUSK at det er ulovligt at affyre nytårsraketter indenfor 200 meter fra stråtag dog 400 meter hvis vindretning mod stråtag. Kommunens brandberedskab henstiller at der ikke affyres raketter i Avderød og Karlebo landsbyer uanset afstand til stråtag.

Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311, Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 35130779, Dorte Skriver, Avderødvej 33 tlf. 48280415, Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvejvej 11, tlf. 48485606, Søren Rose, Avderødvej 18 tlf. 48280095

*OBS: status vedr. ”sikker skolevej” indgår i beretningen - evt. debat under eventuelt. Se www.avderød.dk- her er også UGE-NYT’s artikel 31. oktober.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar