mandag den 27. januar 2014

Klageskrivelse til fredensborg Kommune omkring Bus 384

Fredensborg Kommune 23. januar 2014
Att. Thomas BakOmlægning af bus 384

Det var med nogen undren, at vi her i Avderød pludselig måtte konstatere, at buslinje 384 ikke længere kørte neden om Avderød. Der har, så vidt vi er orienteret, ikke været foretaget undersøgelser, eller forudgående diskussion med os før denne omlægning.

Vi vil hermed protestere mod omlægningen.

Den berører os på forskellig vis.

1: De skoleelever, der skifter fra Karlebo skole til Fredensborg efter 5. klasse får besværliggjort deres skolevej. De skal trave op til Kongevejen - om vinteren i nattens mulm og mørke - og krydse Kongevejen for at hoppe på 384.

2: De af os, der handler i Fredensborg eller i det nye bydelscenter, får kun mulighed for at gøre dette, hvis vi kører i bil.

3: De unge får dårlige muligheder for at bruge Alexander house.

4: Besøgende til Lokalhistorisk museum f år det svært – især de skoleklasser og de borgere uden bil der har været flittige brugere af museet.

5: Der er flere lokale virksomheder i selve Avderød der bliver berørt af omlægningen. Det drejer sig om Skydebanegård efterskole. m.m, Dyssegården en døgninstitution, Carl Mar´s uddannelsessted, Avderød ridesport, Lissner foto, Egemosen kontorfællesskab, Vintappergårdens lejere og sikkert en del flere!

6: Generelt gør det vilkårene dårligere for at gøre borgerne i Avderød til en aktiv del af lokalsamfundet.

Avderød landsbylaug står meget gerne til rådighed for yderligere diskussion –


I håb om at høre fra jer snarest –
Venlig hilsen - Avderød landsbylaug.


     p.b.v. John Bonnor

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar