torsdag den 25. april 2013

Nyt fra Bestyrelsen


Kære alle i Avderød Landsbylaug

Loppemarked
Loppemarkedet holder en pause i år. Til næste år genoptager vi traditionen.

Der har de seneste år vist sig en markant vigende interesse for stadepladser og salget i sommerblomster har været jævnt dalende. I nabobyerne er der i år spiret en række nye og konkurrerende loppemarkeder frem og sommerblomsterne er væltet ud på markedet efter den lange vinter. Tilsammen har alt dette slået luften ud af vores ellers traditionsbundne loppe- og blomstermarked.

Vi tager nu tilløb til at genoptage traditionen til næste år og håber på fornyet engagement fra alle i landsbyen 

Sommerfest
Årets sommerfest afholdes 17. august.
Vi forestiller os en udvidet model, hvor vi f.eks. starter festlighederne om eftermiddagen med bål, øl, kaffe/kage, leg for børn og voksne og tid til en rolig plads i solen. Har du lyst til at være med til at arrangere festen, komme og pynte op, stille din grill til rådighed eller bare feje gulvet dagen efter så hører vi meget gerne fra dig.    
Nærmere om tid, sted og program følger i løbet af sommeren.

Festkomité
Har du lyst til at være del af den gruppe som planlægger sommerfesten eller andre fester for den sags skyld, så meld dig til festkomiteen hos Charlotte Kirkegaard, mail:c.kirk@ofir.dk eller tlf. 4848 5606. Form og indhold i festen trænger til en opfrisker og det håber vi nogen af jer har lyst til at bidrage til.

Loppe-arrangør
Hvis du ligesom os i bestyrelsen syntes at loppemarkedet er en vigtig del af det at bo i Avderød og har du lyst til at være med til at værne om og udvikle traditionen så meld dig som loppe-arrangør hos John Bonnor, mail: john@bonnor.dk, tfl:  4828 1311


Mange forårshilsner

Avderød Landsbylaug

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar