torsdag den 18. juli 2013

Møde med Fredensborg Kommune tirsdag d. 21. maj 2013

Tema: sikker skolevej – trafikale forhold omkring Avderød
Deltagere: Jacob Wrisberg, Palle Tobiassen, Thomas Bak (deltog den første ½ time), John Bonnor, Bodil Vestergård
Kommunen orienterede om status på sikker skolevejsprojektet og Avderød Landsbylaug kommenterede.
Kommunen betragter projektet som bestående af fire dele.
Del 1, sikring igennem Avderød
Del 2, venstresvingsbane ved i krydset Fredensborg Kongevej/Avderødvej
Del 3, cykelsti mellem Avderød og Karlebo
Del 4, håndtering af de trafikale udfordringer omkring krydset Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej
Del 1, sikring igennem Avderød
Projektet igangsættes i slutningen af juli med afslutning hen imod oktober
Projektet består af følgende. Først graves dræn ned på udvalgte steder, hvor der er udfordringer med afvanding fra vejarealet. Herefter lægges ny asfalt på hele strækningen mellem de to trafikindsnævringer i hver ende af landsbyen. Herefter afstribes med 2-minus-1-afstribning, så der bliver ca. 3 meter bred vejbane midt på vejen og vige/cykel/gang areal på 1,5 meter på hver side af kørebanen. Overgangen mellem cykel/gangareal og kørebanen markeres med hvide striber. Skiltning skal aftales med politiet men kan fx være a la Kirkelte S-et placeret ved indkørsel til det nye område. Da chikanerne i selve landsbyen fjernes pointerede Avderød Landsbylaug nødvendigheden for sikring af de bløde trafikanter ved strategisk placering af f.eks. pullerter bl.a. i de 3 sving. Af hensyn til overblik er det muligvis nødvendigt at inddrage ca. 14m2 af jorden der tilhører naboen til gadekæret. Kan evt. mageskiftes med 14m2 gadejord ved gadekæret
Del 2, venstresvingsbane ved Fredensborg Kongevej/Avderødvej
Projektet igangsættes i slutningen af juli med afslutning hen imod oktober.
Der etableres en venstresvingsbane på Fredensborg Kongevej for trafikanter der kommer fra Kokkedalsiden. Vejarealet udvides indenfor kommunens areal i begge sider.
Del 3, cykelsti mellem Avderød og Karlebo
Forslaget om etablering af en cykelsti er godkendt af både Trafiksikkerhedsudvalget, Trafik og Miljø og Børne og skoleudvalget. Det indstilles til økonomiforhandlingerne i august/september 2013.

Del 4, håndtering af de trafikale udfordringer omkring krydset Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej
Kommunen betragter fortsat krydset som et sort plet. Der foreligger ingen konkrete anlægsplaner for krydset. Kommunen arbejder videre med altenative muligheder for sikring af krydset og tager budskabet om at der i Avderød landsby er modstand mod en lukning af Vejenbrødvej med i deres videre arbejde. John Bonnor understregede at lauget ikke kan støtte op om en vejlukning.  

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar