onsdag den 15. december 2010

General forsamling i Avderød

Indkaldelse til Generalforsamling

Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 11. januar 2011 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.120) på kroen kl.
18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til john@bonnor.dk (evt. tlf.
48281311) senest 4. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 28. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning*
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse (Marie Louise, Susie & John er på valg)
6. valg af revisorer
7. eventuelt

* Lige som sidste år bliver beretningen delt. Under 1.del vil Thomas Bak, formand
for Trafiksikkerhedsudvalget i Fredensborg Kommune, orientere os om status på
vores projekt ”Sikker skolevej”, samt stå til rådighed for spørgsmål.

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af
de nuværende medlemmer (se ndf.)
Husk at årskontingentet på kr. 150 betales til Søren Rose når I kommer inden
generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme kan indbetale til Søren inden 1/
3-11

Glædelig jul og godt nytår

ønskes af bestyrelsen:

John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311,
Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 35130779,
Susie Kobber, Vejenbrødvej 2C tlf. 48280346,
Marie Louise Borberg, Avderødvej 37, tlf. 51388169,
Søren Rose, Avderødvej 18 tlf. 48280095

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar