fredag den 7. januar 2011

Ring 5

Diskussionen om etablering af en ring 5 mellem Køge og Helsingør har været tiltagende på det sidste. Som beboer i Avderød er det af stor betydning hvor en ring 5 i givet fald kommer til at ligge og om den bliver til noget. På kommunens hjemmeside redegøres i referater fra to udvalgsmøder i Plan- og Klimaudvalget for forskellige analyser og tiltag fra statens side og fra et EU-samarbejde (Ibu-samarbejdet) på tværs af Øresund.

Referat fra udvalgsmøde oktober 2010

Referat fra udvalgsmøde november 2010

I førstnævnte referat findes links til:

Trafikministeriets rapport om trafikale konsekvenser af tre forskellige linjeføringer i Nordsjælland: En nordlig via Hillerød/Fredensborg, korridorløsningen via Kirkelte/Kokkedal, og en sydlig via Hørsholm.

Ibu-samarbejdets forslag til placering af ring 5 i transportkorridoren.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar