onsdag den 6. oktober 2010Til beboerne i Avderød: Vær med ved en af byportene torsdag kl.
7.30. Ring til John tlf. 48281311 inden onsdag kl. 8.30.


Pressemeddelelse
Avderød Landsby 5. oktober 2010

Avderød Landsbylaug indkalder til Demonstration.

Avderød Landsbylaug ønsker at sætte fokus på de dårlige trafikale forhold i Avderød Landsbylaug.
Derfor indkalder vi til Demonstration Torsdag 7. oktober 2010 kl 0730 – 0815 i Avderød Lands­
by. Demonstrationen foregår som et led i ”Mit Hjem – Din Fart” kampagnen, som Fre­densborg
kommune deltager i. Her er fokus på at øge opmærksomheden på farten i Landområderne.

Avderød Landsbylaug har igennem flere år forsøgt at gøre Fredensborg kommune opmærksom på
de dårlige trafikale forhold igennem Avderød Landsby. Lauget har udarbejdet et projekt forslag til
en sikker skolevej igennem Avderød Landsby og til Karlebo skole.

Vejen igennem Avderød er en genvej for mange bilister og det medfører at trafikken i Avderød er
intens i myldretiden og det er umuligt for byens børn og voksne at færdes sikkert igennem byen. Vi
ønsker at sende et klart signal til Fredensborg kommune og de bilister som benytter Avderød som
en genvej.

Farten skal ned igennem Avderød Landsby og de bløde trafikanter skal sikres – før der sker
alvorlige ulykker. 


Kom og bak op om initiavet, selvom det er kommet lidt sentMed venlig hilsen,

Avderød Landsbylaug
John Bonnor
Tlf.: 48281311 – e-mail: john@bonnor.dk

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar