onsdag den 15. marts 2017

Endelig sker der noget med Avderødvej

Avderød, den 13. marts 2017.

Til laugsmedlemmerne:

Laugets bestyrelse har i dag været til et møde med Ømer Øzupek, vejingeniør, som vi blev inviteret til af kommunen, som så på smukkeste vis demonstrerede, at den information vi er blevet lovet, også bliver givet.
Formålet med mødet var, at vi skulle informeres om de skitser, der tegner sig nu, og samtidig kunne vi give input mht. det vi ser og hører som beboere i Avderød.
Tilstede var foruden værten Ømer, som er den person, der kommer til at stå for selve realiseringen af projektet, Jesper, en rådgivende ingeniør, og så Ole, Helle, Dorte og Boje fra bestyrelsen.
Gangen i projekt ”Avderødvej” bliver følgende: Den 22. marts er der møde i ”udvalg for infrastruktur og trafik” hvorfra planerne bliver sendt videre til udvalget for ”plan, miljø og klima ”der har besluttende myndighed. Så skal finansieringen på plads, og så håber alle, at man kan indvie den ”nye” Avderødvej i begyndelsen af september.
Der bliver tale om tre forskellige delprojekter. Det første gælder strækningen fra Karlebo skole og til Avderød. Her satser man på, at der kan etableres 2+1 vejbaner. Anden etape handler om selve Avderød. Her vil man etablere nye og mere hensigtsmæssige chikaner samt reparere rabatterne, optegne kantlinjer til de bløde trafikanter, samt lægge ny asfalt. Vi fortalte, om de problemer nogle af beboerne har, med at køre ud fra deres hus og nævnte, at både fodgængere og cyklister har problemer med at bevæge sig gennem Avderød.
Sidste etape går fra byen til Kongevejen. Her ville man gerne lave 2+1, men det kan muligvis ikke lade sig gøre pga. oversigtsforholdene. Vi ønskede, så at der blev lavet kantlinjer og lavet chikaner på den sidste strækning op til Kongevejen. Det er planen, at denne sidste strækning får et nyt slidlag udført på samme måde som på Fredtoftevej. Vi påpegede, at det måske ikke var den bedste løsning.

Ømer nævnte muligheden for at lave busstoppesteder, der fungerer som en slags chikane, der tvinger alle andre bilister til at vente, mens buspassagererne står af og på, og han ville også undersøge mulighederne for at GPS – firmaerne kunne ændre på deres anbefalinger, så de store lastbiler kørte udenom Avderød.
Vi nævnte vores ønske om at opsætte skilte, der forbyder gennemkørsel af tung trafik. Vi ved godt, at et sådant forbud er svært at håndhæve, men vi synes, at bare en reduktion af den tunge trafik også vil hjælpe på trafiksituationen.

Endelig ville han også undersøge mulighederne for en generel hastighedssænkning, og vi gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at det måske var en god ide at sænke hastigheden på Kongevejen fra 70 til 60 km i timen.

Når den endelige plan foreligger, bliver den sendt ud til alle berørte til høring. Dvs., at vi alle får mulighed for at se den endelige plan, før den udføres.

Således ser det ud på nuværende tidspunkt. Planerne er kun på skitsestadiet, men det væsentligste er, at det nu endelig ser ud, som om der sker noget. Og det er i sig selv rigtig positivt!

En stor tak til kommunen for at invitere os, og en tak til Ømer for godt værtsskab!

Vi vil lægge referater ud fra de møder, der skal holdes omkring vores vejprojekt.

Mange hilsner – bestyrelsen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar