Velkommen til AvderødVelkommen til Avderød

Lidt om landsbyen:

Avderød er en gammel middelalderlandsby,som fik sin nuværende omtrentlige form og udseende ved bondefrigørelsen i slutningen af det 18. århundrede.

Interessante bygninger:

Rytterskolen, Avderødvej 19. Skolen er i dag Lokalhistorisk Museum med mange 
udstillinger og bestemt et besøg værd.
Avderød Gamle Skole, Avderødvej 15-17 er i dag i privat eje men fungerede som skole for områdets børn frem til 1942 hvor Karlebo Skole blev indviet.
SmedjenAvderødvej 28 er i dag privat beboelse.
Købmanden, Avderødvej 30 er i dag i privat eje.
Vintappergården, Avderødvej 27, ejes i dag af CFP Group, der udlejer lokaler til liberalt erhverv. På de tilstødende jorde blev i 2005 startet et ca. 55 ha stort skovrejsningsprojekt som fredskov med offentlig adgang.
Dyssegården, Avderødvej 32 er en selvejende institution og behandlingshjem for børn og unge med psykiatriske lidelser.

Avderød Landsbylaug

Blev stiftet d. 15.september 1998 og har til formål at være talerør på beboernes vegne overfor offentlige myndigheder m.fl.Herudover søger lauget at skabe et sammenhold og nærmiljø, hvor vi kommer hinanden ved- uden at vi dermed overrender hinanden.

Derfor tager lauget initiativ til forskellige arrangementer i løbet af året.bla. Loppemarked der afholdes i april/maj i laden på Dyssegården. Her er mulighed for at gøre en god handel og mødes med de andre beboere.

Sommerfest der afholdes i august er for alle både børn og voksne. Her spiser vi sammen, har sjove konkurrencer, hvor alle kan være med og måske et par festlige lokale indslag.

Halloween hvor vi mødes en hverdagsaften sidst i oktober til fælles fremstilling af græskar m/k. Efter den kreative udfoldelse er der fælles spisning hvor alle medbringer en ret til buffeten.

Medlem af Avderød Landsbylaug

Som medlem bliver du/I pr. mail holdt orienteret om sager der har indflydelse på vores lokalområde. 

Det er muligt at låne laugets borde og stole til ca. 40 personer og 10 flag med jordspyd der hele kan bestilles på vores hjemmeside avderød.dk 

Et årskontingent (følger kalenderåret) og er 150 kr. pr. husstand. Beløbet indsættes på reg. nr.2269 konto 7553776249 husk navn og mailadresse.

Nabohjælp

Selv i vores fredelige by kan der forekomme indbrud og anden form for kriminalitet. Derfor forsøger vi at holde øje med hinandens ejendom i tilfælde af bortrejse o.l. 

Med venlig hilsen

Avderød Landsbylaugs bestyrelse