fredag den 25. december 2015

Indkaldelse til GeneralforsamlingAvderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.30 på Karlebo Kro
Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Ole Bergman, mail@bergmanvin.dk (evt. tlf. 48280035) senest 30. december.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 22. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. forslag til nye vedtægter*
5. indkomne forslag
6. kontingent
7. valg af bestyrelse & suppleanter**
8. valg af revisor
9. eventuelt

*I forbindelse med at John trækker sig som formand efter 11 år på posten ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne således at den nyvalgte bestyrelse fremover konstituerer sig og vælger sin formand. Iflg. nuværende vedtægter (se evt. hjemmesiden) vælges formanden af generalforsamlingen.
Forslag til nye vedtægter, der tillige indeholder div. mindre ændringer, vedlægges.

**På valg til bestyrelsen er Ole Bergman og Peter Martinussen. Herudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår henholdsvis Helle Krabbe, Frdb.Kongevej 36 samt Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvej 11 og Betina Bøgelund, Avderødvej 28.
Såfremt der er andre der har lyst til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)

Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-16.
Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor, Vejenbrødvej 9, tlf. 48281311, Boje Povlsen, Avderødvej 15, tlf. 26150406, Peter Martinussen, Avderødvej 43B, 29249961, Dorte Skriver, Avderødvej 33, tlf. 48280415, Ole Bergman, Avderødvej 4, tlf. 48280035

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar