onsdag den 14. januar 2015

General forsamlingen i landsbylauget 2015.

General forsamlingen i landsbylauget 2015.

Den første version af referatet: Loppemarked: Stor succes med fint besøg og overskud. Alt ialt en dejlig dag. Stor tak til Vivi, Boje og Benita. Loppemarked 25/4-2015 arrangør vivi, Boje og Benita. Meld dig allerede nu hvis du vil sikre dig den bedste stadeplads til loppemarkedet: viviboje@gmail.com

Sommerfest 22. eller 29. August - 2015

Sommerfesten 2014 var en fin succes med god hjælp fra især Martin, Charlotte og Per. Dejlig aften med kagekonkurrence, god mad, Avderød quizzen. Som noget nyt i år lavede vi sænk farten fugleskræmsler som efterfølgende blev opstillet i byen, som et led i vores kamp mod trafikken igennem landsbyen. Fin initiativ som holdt overraskende længe.

Vivi og Bøje afholdt et hyggeligt Halloween arrangement med fællesspisning og græskar snitning. Dejligt nyt tiltag, som vi håber bliver gentaget.

Borde og stole reserveres fortsat via www.avderød.dk og hentes hos Ole bergmann Avderødvej 4 når man har fået det godkendt.

Formanden afsluttede sin beretning med en opfordring om at bevare en fornuftig tone i debatter omkring den trafikale situation i landsbyen.

Beretning godkendt.

Dorte aflagde et fint regnskab som viste et overskud. Dorte slås en del med manglende medlemsbetalinger og Dorte vil fremover rydde op i medlemslisterne årligt 1/3. Så vi opfordrer at medlemmerne betaler inden 1/3.

Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-15.

Regnskabet: godkendt

Valg af bestyrelse: udtrådt: Charlotte. Nyvalg Boje Povlsen. Ikke på valg: Bodil, Ole og John. Suppleanter Mikkel og Peter Martinussen.
Revisor: Kristian.

Nabohjælp: opfordring til at tilmelde sig nabo hjælp og bruge naboerne når man er bortrejst. Tilmelding via www.nabohjælp.dk Og ellers hold generelt øje.
Man kan også tilmelde sig www.hjaelppolitiet.dk, hvor man får mulighed for at registrere sig hos politiet.

Vejlukning: Følg med på kommunens hjemmesiden. Det vigtigste i sagen er at kommunen nu fremrykker arbejdet med sænkning af farten og sikring af bløde trafikanter. Det blev vedtaget enstemmigt af trafikudvalg. Lukningen af Vejenbrødvej blev vedtaget 5 - 3, men blev begæret behandlet i byrådet 26/1 - 2015. Lauget forsøger at få lov at foretræde for byrådet med henblik på, at forelægge problemstillingerne ved at flytte al trafikken til Avderødvej/Fredensborg Kongevej krydset.

Debat: Foregik i god tone, men der er frustration i samfundet over vejlukningen.

Sikkerskolevej: Bodil redegjorde laugets arbejde med projektet og forløbet igennem året. Bestyrelsen skal til møde i trafikudvalget 15/1-2015 for at uddybe sikkerskolevejs projektet.

Debat: God tone og igen frustration over trafikken igennem byen. Masser af forslag som bestyrelsen kan gå videre med.

Evt: facebook gruppe oprettet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar