mandag den 25. maj 2015

Referat fra landsby lauget

Avderød, den 22. maj 2015.

Til Avderød landsbylaugs medlemmer:
Bestyrelsen holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. maj. Den direkte anledning var, at Bodil havde meddelt, at hun ikke mere ønskede at være medlem af bestyrelsen. Vi havde indkaldt begge suppleanter, Peter Martinussen og Mikkel Heisterberg.
Kun Peter havde mulighed for at deltage og efter konsultation med Mikkel besluttede vi, at Peter indtræder i bestyrelsen i stedet for Bodil.
Trafikudvalget består herefter af: Dorthe, Boje og Peter.
Herefter havde vi en mere generel diskussion om laugets arbejde. Historien har vist, at det er rigtig svært som laug at deltage som part i en diskussion, hvor interesserne er delte. Så det vi blev enige om var, at vi fremover først og fremmest skal fungere som talerør, for det der rører sig i landsbyen i forhold til kommunen og efterfølgende sørge for, at de ting, vi bliver lovet af kommunen, også bliver til virkelighed. Vi vil også deltage i udvalgsarbejde og sørge for, at alle i landsbyen bliver orienterede om, hvad der foregår.
Udover det, ser vi det som vores vigtigste opgave, at være med til at skabe rammer, som gør, at vi i landsbyen får mødt hinanden – får set og snakket sammen indbyrdes. Dette sker allerede, når vi arrangerer loppemarked og sommerfest, men vi vil gerne mere! Sidste år, afholdt vi f. eks. et haloween-arrangement. Sådanne initiativer vil vi meget gerne støtte, så hvis I har nogle flere idéer, hører vi gerne om det!
I øvrigt har vi fastlagt datoen for sommerfesten. Det bliver

Lørdag den 29. august.
I hører nærmere, når vi kommer tættere på, men notér datoen! – Og hvis I har idéer til, hvad vi skal finde på at lave til festen, så sig frem!


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar