søndag den 4. januar 2015

STATUS FOR SIKKER FÆRDSEL GENNEM LANDSBYEN 1/10 -2014


Landsbylauget har nu arbejdet på at få forbedret de trafikale forhold i og omkring Avderød Landsby i 4 år. Det er et langt sejt træk, som til tider ser meget positivt ud og til tider ser mindre positivt ud. Mange har spurgt til projektet og om der nu ikke snart sker noget. Derfor denne korte opsummering til orientering.

Ved generalforsamlingen i 2013 præsenterede kommunen at de trafikale udfordringer igennem landsbyen kunne løses ved etablering af en såkaldt 2 minus 1 - løsning, som den de har i Kirkelte. Landsbyen udtrykte sig positivt omkring det og i sommeren 2013 gik kommunen igang med at renovere afvandingen af vejen, således at der ikke samles store vandpytter i siden af vejen til gene for cyklister og andre. Men så skete der ikke mere. Kommunen blev undervejs opmærksomme på at der er problemer med oversigtigen i de to sving hen igennem landsbyen og havde brug for at skitsere på løsningen endnu engang. Landsbylauget har løbende haft telefonisk kontakt til kommunen for at presse på for en løsning. I starten af 2014 fik vi et møde i stand med kommunen for at presse yderligere på. Her diskuterede vi 2 minus 1- løsningen igennem og påpegede hvordan vi så placering af chikaner samt muligheder for at krydse vejen bedst placeret.

I løbet af foråret har vi fortsat presset på for en løsning dog uden at der skete noget. Vi fik et møde i stand med kommunen endnu engang i juni måned i år. Her blev det præsenteret at en 2 minus 1 løsning ikke vil være en mulighed alligevel, pga. oversigtsforholdene sammenholdt med det store antal biler, som passerer landsbyen.
Der kører omkring 2700 biler igennem Avderød hver dag mens der til sammenligning kører omkring 300 biler igennem Kirkelte hver dag. Dette er forklaringen på at der ikke kan etableres de samme fart reducerende anlæg, igennem Avderød som igennem Kirkelte. Jaså! Men vi stillede op som konstruktive samarbejdspartnere og indgik i dialog omkring alternative løsningsmuligheder og fik i samarbejde med politiet og kommunens forvaltning skitseret en løsning som indeholdt yderligere fartdæmpende chikaner, fartbegrænsning på 30 km/t samt muligheden for at kombinere det med en lokal trampesti bag om landsbyen (de berørte lodsejere er orienteret).

Dette løsningsforslag blev præsenteret på udvalgsmøde for Plan-, klima- og teknikudvalget her i sensommeren. På dette møde blev det konstateret at der ikke er midler til at prioritere Avderødvej dette år pga. økonomiske udfordringer i forbindelse med andre store trafikprojekter (læs motorvejsafkørsel Fredensborg).
Sagen er derfor udsat.
Lauget har søgt nærmere indformation omkring baggrunden for denne beslutning og er i gang med at afklare mulige fremtidige tiltag - herunder at bede om foretræde for udvalget med henblik på at få sat en endnu bredere og stærkere fokus på de trafikale udfordringer vi har i Avderød.
Lige nu er der stilstand i vores projekt, men vi arbejder indædt videre med det formål at få dæmpet farten igennem landsbyen, skabt mulighed for at de bløde trafikanter kan komme igennem landsbyen og at få etableret den cykelsti, mellem Avderød landsby og Karlebo skole som der er sat midler af til i kommunens budget i 2017.

Jo mere alle beboere involverer sig jo bedre (behøver ikke at begrænse sig til fugleskræmsler og græskar !) Gode ideer til john@bonnor.dk eller tlf.: 48281311.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar