søndag den 4. januar 2015

Bestyrelsesmøde 10/11 - 2014

Bestyrelsesmøde 10/11 - 2014


1.       Generalforsamlingsdato fastsat til 14. januar 2015. Forslag til indkaldelse vedlægges -  uddeles af Ole og John umiddelbart før jul. Charlotte bestiller Karlebo Kro. Dirigent Søren Hansen - Ole sørger for vin

2.       Bestyrelsens indstilling til GF vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor: alle undtagen Charlotte accepterer genvalg (Bodil og Ole har 1 år tilbage af den 2-årige periode) – vi drøfter snarest ny kandidat, hvorefter John taler med suppleanter. Revisor Tomas har overfor Dorte accepteret genvalg.

3.       Formandsvalg:  John accepterer ikke genvalg som formand (skal vælges af GF) med mindre de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer hver for sig udtrykker tillid hertil samt fortsat accepterer de 4 loyalitets-principper (vedlagt) vedtaget på bestyrelsesmødet 20. oktober i år. Det blev aftalt at de 4 bestyrelsesmedlemmer snarest tager stilling til Johns krav og herefter drøfter vi alle vor indstilling til GF.

4.       Regnskab: vedlægges til gennemgang før vi kopierer det ind på bagsiden af GF-indkaldelsen – Dorte fremlægger incl. nye- og fraflyttede beboere/laugsmedlemmer.

5.      Formandsberetning skal indeholde kommentarer til vejlukning (Borgermøde 6. januar i forbindelse med udvalgets behandling), Bodils Trafikbrev 12. oktober – Bodil fremlægger - brevet vedlægges GF-indkaldelsen, Loppemarked (næste 25. april), Sommerfest (næste 22. august – muligvis 29. august), Halloween, Landsbyråd (Ole fremlægger), Borde- og stole, Beplantning, Nabohjælp (Dorte og John fremlægger) samt det der måtte være tilbage af Peder/Camillas mail (se bilag) efter at Ole har drøftet det med dem. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar