tirsdag den 29. oktober 2013

Referat fra seneste møde omkring Sikker skolevej

Kære alle,


I mandags blev Bodil, Søren og jeg enige om at vi nok ville have en bedre chance for finansiering af cykelstien, hvis vi begrænsede deltagelsen fra Laugets side til bestyrelsen. Da der var afbud fra Dorthe & Charlotte tillod jeg mig at udnævne Boje til 1-dags medlem af bestyrelsen.

Deltagere i mødet: Thomas Bak og Hanne Berg fra kommunen, Claus fra Uge-Nyt, Bodil, Søren, Boje, jeg og Vivi.

Vi mødtes ved museet, hvor jeg bød velkommen og Bodil redegjorde for problematikken (se skriv til journalisten) samt vort ønske om at komme i betragtning ved fordelingen af de 4 mill som nu er afsat til cykelstier i hele kommunen.
Herefter vandrede vi til byporten mod Karlebo, hvor sagen blev drøftet og Claus tog billeder. Thomas Bak og Hanne Berg konkluderede at de vil fortsætte deres arbejde i forhold til at sikre at midlerne til cykelstier generelt i kommunen fordeles med 3 mill. til vores cykelsti og 1 mill. til en cykelsti ved Gl. Strandvej. Thomas pointerede at de 4 mill. hører til anlægsbudgettet for 2017 og redegjorde derefter for de komplicerede kommunal-bureaukratiske regler der muliggør at beløbene kan blive fremrykket – måske allerede til 2014 !


Vi drøftede herefter det kommende kommunalvalg og der var enighed om at det nok ville være en god ide hvis vi tog fornyet aktion, hvis begge politikerne mistede deres formandsposter.

Hilsen John

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar