lørdag den 18. februar 2012

Referat fra Generalforsamling i Averød Landsbylaug 2012

Generalforsamling 17. januar 2012 – Kortfattet referat
Beretning:
 1. Sikker skolevej”: kommunen har bevilget 40.000 til udarbejdelse af skitseprojekt i år. Dette er forudsætning for senere bevilling samt vor evt. ansøgning om fondsmidler. Vi overvejer konsulentbistand i forbindelse hermed. Tovholdere: Bodil & Charlotte
 2. Loppemarked: afholdes 29/4-12 Focus fra alle på optimering af stader. Vi overvejer øget annoncering (herunder Amts Avisen’s: ”Det sker i Nordsjælland”), facebook m.v.
 3. Sommerfest: afholdes forhåbentlig 18/8-12 hos Martin, Vejenbrødvej 10
 4. Medlemmer af lauget: 43 husstande
 5. Borde & stole: er nu suppleret med 10 flagstænger der også kan lånes via hjemmesiden.
 6. Fredensborg landsbyråd: se borgmesterbrev 14/12-11 på hjemmesiden. Vi undersøger retningslinier hos kommunen vedr. privat alternativ energi fra husmøller og solceller – evt. muligheder for at flere går sammen.
 7. TAK til alle der har ydet en indsats: bestyrelse, Boje (fortov, byporte, flagstænger, forårsløg), Hans Erik (gadekær, flagstænger), Bo (hjemmesiden), Per (forårsløg), Martin (vært v. sommerfest), Mikkel/Chicago Road House (madleverandør til sommerfest) samt ekstra hjælpere til loppemarked og sommerfest.
Valg af bestyrelse og revisor : genvalg af Bodil & Søren (2 år), John (1 år – formand), nyvalg af Charlotte & Dorte (1 år i st. for Marie-Louise & Susie) samt nyvalg af suppleant Mikkel Heisterberg). Revisor Tomas genvalgt.
Eventuelt:
 1. Af laugets formue på ca. 10.000 overvejer bestyrelsen forskellige tiltag herunder forslag fra Boje vedr. midlertidigt fortov i landsbyen på sydsiden af Avderødvej, konsulentbistand i forb. med ”Sikker skolevej” m.m.
 2. Nytårsraketter/stråtag: Ulovligt at affyre indenfor 200 meter fra stråtag eller 400 meter hvis vindretning mod stråtag. Kommunens brandberedskab henstiller hvert år v. lokal annoncering at der ikke affyres raketter i Avderød og Karlebo landsbyer UANSET AFSTAND TIL STRÅTAG. Dette påfører vi de fremtidige indkaldelser til GF.  
  Med venlig hilsen 


  Bestyrelsen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar