onsdag den 19. oktober 2011

Generalforsamling i Landsbyråde


Kære medlem af Fredensborg Landsbyråd. Der indkaldes hermed til


Generalforsamling i Landsbyrådet

Fredensborg Bibliotek
Lokale A

Torsdag den 3. november 2011, kl. 19.30

Program:

1)  Kom og hør hvad kommunen har tænkt sig med landsbyerne og landområderne og hvordan du kan få indflydelse på udviklingen i din landsby.
Borgmester Thomas Lykke Pedersen kommer med oplæg om emnet.

2)  Der vil derefter være en let servering. Vin, øl og vand kan købes.

3)  Aftenen afsluttes med afholdelse af generalforsamlingen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og arbejdsplaner
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget og kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til Landsbyrådets arbejdsplan
7. Valg til bestyrelsen
a.      valg af  7 bestyrelsesmedlemmer
b.      valg af revisor
c.   valg af  2 suppleanter
8. Eventuelt

Medlemsforslag skal sendes til bestyrelsen senest en uge før generalforsalingen (sekretær e@chelina.dk)

Sæt kryds i kalenderen og lad meddelelsen gå videre til jeres landsbylaug.

Venlig hilsen

Elsebet Chelina Hansen
Sekretær

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar