fredag den 18. marts 2011

Referat fra Generalforsamling i Averød Landsbylaug

Avderød Landsbylaug – Generalforsamling 11. januar 2011

Antal fremmødte: til spisning 21 – i alt 24

Kortfattet referat:
Beretning:

1.
Der blev orienteret om status på projekt ”Sikker skolevej”. Ved et møde i december 2010 med kommunens administration og Thomas Bak (V) formand for Trafiksikkerhedsudvalget, er følgende blevet lovet fra kommunens side mht. projektets videre forløb: I løbet af 2011 udarbejdes et skitseprojekt, som redegør for hvordan der kan skabes en cykel-/gangsti igennem Avderød og videre til Karlebo Skole. Herefter vurderes projektets betydning for mobilitet, trafiksikkerhed m.v. i forhold til andre projekter i kommunen. Dette for at vurdere om projektet kan/bør igangsættes snarest for kommunale midler eller om der er behov for at søge fondsmidler og dermed gøre projektet lettere at ”sluge” for kommunens politikere. Projektet afventer således en melding fra kommunen vedr. skitseprojektet.
2.
3.
Loppemarked 25. april 2010: overskud kr. 5.238 – fordeling: se regnskab. Næste: 8.
maj 2011. Appel til at flest mulige deltager med stande.
4.
Sommerfest 14. august 2010: tak til værten Martin Kørner, Vejenbrødvej 10 og Mikkel (?), Vejenbrødvej 2 D for dejlig mad. Næste: 14. august 2011 – nærmere følger om stedet.
”Mit hjem Din fart” demonstration 7. oktober 2010: ved de 3 byporte deltog i alt 14 beboere.
5.
”Sikker skolevej”:

Medlemsantal i lauget: 41 husstande
6.
Fredensborg Landsbyråd: paraply-organisationen omfatter nu landsbylaugene i Vejenbrød, Grønholt, Toelt, Veksebo, Langerød, Lønholt, Asminderød og Avderød.
Bestyrelse: Marie Louise, Susie og John blev genvalgt. Charlotte Kirkegård, Vejenbrødvej 11 blev nyvalgt som suppleant.
Revisor: Tomas Rohlin blev genvalgt.
Eventuelt: Trafikkorridoren (Ring 5) der foreslås påbegyndt ca. 2020 blev diskuteret. Bestyrelsen forelagde kort over den foreslåede linieføring i vort område (ca. 1 km syd for landsbyen).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar