onsdag den 16. februar 2011

Er du modstander af Ring 5


Kom og giv dit bidrag!

Ring 5 indgår som en del af planen med at forbinde Sverige og Tyskland med en trafik korridor. Ring 5 er en areal reservation til kommende 55-70 km. lang ringforbindelse mellem Helsingør og Køge og omfatter 70 km2 svarende til et 1 km bælte fra Helsingør til Køge. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om, at forbindelsen skal realiseres. IBU-Øresund anbefaler en 4-sporet motorvej og en jernbane i Ring 5 kombineret med en HH-tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til transport af persontog, godstrafik og togtrafik.

Stærke kræfter arbejder på at realisere Ring 5 og derfor er der brug for en koordineret indsats, hvis vi skal lykkes med at få skrinlagt planerne om at ødelægge den sjællandske natur og mange menneskers livsvilkår mod dette utidssvarende projekt.


Så kom til møde på Karlebo kro, Karlebovej 10, 2980 Karlebo tirsdag d. 8. marts kl. 19.00 – 22.00


- og vær med til at lægge strategien for modstanden mod Ring 5 og et engageret samarbejde om, hvordan vi løfter planerne ud i livet!

Hvis vi koordinerer vores ideer, indsatser og kompetencer, kan vi nå rigtig langt!

Dagsorden

1) Vi skal i gang med en koordineret indsats mod Ring 5. Hvordan gør vi? Vi får nogle bud af
     særligt indbudte

2) Brainstorm vedr. hvilke indsatser er afgørende, for at vi når vores mål? (ex.
    underskriftsindsamling, hjemmeside, lobby virksomhed, artikler, forening m.v.)

3) Drøftelse om de konkrete indsatser og det videre arbejde

4) Organisering, opgavefordeling og mødestruktur


Fortæl andre engagerede borgere i lokalsamfundet om mødet, alle er velkomne!


Venlig hilsen planlægningsgruppen

Der findes mange links rundt omkring:
Hos Susie Kobber (Vejenbrødved 2C), som jo er vores lokale frisør kan man udtrykke sin modstand på en underskriftsindsamling

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar