lørdag den 12. juni 2010

Bestyresesmøde Avderød Landsbylaug mandag d. 7. juni 2010

Tilstede: John Bonnor, Søren Rose, Sussie Kobber, Marie Louise Borberg og Bodil Vestergård

På mødet blev følgende drøftet:

Loppemarked 25/4
Loppemarkedet var godt besøgt og der var bedre salg fra stadepladserne end de sidste par år. Laugets overskud ca. kr. 7.000. Delte meninger om blomstermarkedet. Søren taler med Bo Grønt om levering næste år under forudsætning af returgaranti.

Sommerfest 14/8
Bodil og Søren tager snarest kontakt med Martin fra Tre Huse vedr. kapacitet, behov for telt, mulig underholdning mm. Invitation færdigredigeres (Susie) mangfoldiggøres (John) og udbringes (Søren & John) medio juli. Bjørnebanden (Sørens barnebarn m.fl.) leverer ½ times underholdning. Susie taler med Mikkel om catering i stil med sidste år. Bodil reserverer vore borde og stole på hjemmesiden.

Sikker skolevej
Ifølge Thomas Bak stiles mod politisk afklaring til august. Bodil drøfter med Thomas behov for underskriftsindsamling og koordinerer med Marie Louise om tilsvarende for Karlebo skole, hvor lukningstrusselen pt er vigende.

Fredensborg landsbyråd
Bodil deltager fortsat  med John som stand by.

Hjemmesiden:
Jf. Bo’s vedlagte mail med forslag inkluderer vi fremover referater fra bestyrelsesmøder. Søren og Ketty overvejer info om Avderød. Hver især kommenterer senere på øvrige tiltag.

Nedlæggelse af busruter
Efter afprøvning af telebussen mm samt ruteforlængelsen til Allerød station synes kritikken nu at være begrænset.
Eventuelt
Laugets formue er pt ca. kr. 12.000. Sommerfesten skønnes at koste 5 – 7.000 så der er penge til andre tiltag. Nr. 1 bliver supplering af de for nogle år siden plantede forårsløg på Avderødvej og Vejenbrødvej. Søren taler med Bo Grønt så vi ka’ plante til efteråret.

Næste møde: 9/12 kl. 19.30 hos Marie Louise.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar